Strona głównaUncategorizedKiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Kiedy płacimy podatek od wynajmu mieszkania?

Każdy podatnik wynajmujący mieszkanie musi liczyć się z obowiązkiem miesięcznej daniny na rzecz państwa w postaci podatku. Właściciele wynajmowanego mieszkania mogą opodatkować się podatkiem ryczałtowym albo skorzystać ze skali podatkowej.

Właściwy wybór ma znaczenie, ale zależy od indywidualnych warunków podatnika. Jeżeli prywatny właściciel mieszkania podpisze umowę najmu z lokatorami i nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej polegającej na udostępnianiu mieszkań za wynagrodzeniem musi jedynie podjąć decyzję o wyborze konkretnego modelu podatku i co miesiąc odprowadzać go do fiskusa.

Rodzaje podatku od wynajmu mieszkań
Przychody podatnika otrzymywane z tytułu wynajmu mieszkania lokatorom można opodatkować dwojako:

– podatkiem ryczałtowym od najmu w wysokości 8,5 %
– podatkiem na zasadach ogólnych, czyli skali podatkowej zmieniającego swoją wartość w zależności od osiąganych, rocznych przychodów, będzie to podatek w wysokości 18 lub 32 %

Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania
Właściciel wynajmowanego mieszkania, jeżeli wybrał metodę rozliczania się z fiskusem w postaci ryczałtu w wysokości narzuconej przez państwo, czyli 8,5% musi ten fakt wyboru zgłosić samodzielnie do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Ryczałtem może zostać objęta każda umowa najmu mieszkania, również wtedy, gdy jest to najem okazjonalny. Taką deklarację składa się jednorazowo i będzie ona obowiązywać przez wszystkie kolejne lata prywatnego wynajmowania.

Stosowne oświadczenie o wyborze podatku ryczałtowego od wynajmu mieszkania lokatorom trzeba zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po fakcie podpisania umowy z lokatorami. Wybierając ryczałt jako sposób opodatkowania należy pamiętać o jego samodzielnym obliczaniu i opłacaniu powstałych składek każdego miesiąca. Ryczałt należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca obowiązującej umowy.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych
Jeżeli podatnik wybierze opcję opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, stawka podatku będzie zależała od rocznych przychodów właściciela mieszkania, czyli albo 18 albo 32%.  W przypadku takiego wyboru podatnik musi co miesiąc rozliczać się z fiskusem poprzez wpłatę na poczet podatku dochodowego. Zaliczkę należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20. dnia każdego miesiąca obowiązującej umowy najmu.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne