Strona głównaUncategorizedJak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy?

Jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy?

Podatek dochodowy obowiązuje w Polsce każdego, kto osiągnął jakiś dochód w danym roku podatkowym. Zarówno osoby fizyczne, jak też osoby prawne są zobowiązane do uiszczania podatku dochodowego na rzecz państwa. Nie ma znaczenia czy ktoś pracuje na etacie, czy też prowadzi swoją firmę, każdy ma obowiązek płacić podatek dochody.

Jednak w przypadku osób pracujących na etacie, czy na umowę zlecenie albo umowę o dzieło, podatek dochodowy odprowadza przedsiębiorca. Dlatego też każda osoba prowadząca własną firmę powinna znać szczegółowe zasady naliczania podatku od dochodu dla siebie, jak też dla swoich pracowników.

Podatek dochodowy
Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, z automatu podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jednak może zmienić formę rodzaju opodatkowania poprzez złożenie odpowiedniego zaświadczenia w swoim urzędzie skarbowym. Możliwe formy opodatkowania przedsiębiorcy są następujące:

– podatek progresywny – czyli opodatkowanie na zasadach ogólnych
– podatek liniowy – wysokość podatku do 19%
– podatek zryczałtowany – wymaga prowadzenie ewidencji przychodów

Obliczenie podatku dochodowego dla różnych form opodatkowania nieco się różni. Jako, że najczęściej obowiązującą formą opodatkowania dla polskich podatników są zasady ogólne, poniżej przedstawimy sposób obliczania dochodu na ich podstawie.
Obliczenie podatku dochodowego dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych

Zasada obliczania podatku dochodowego w przypadku podatku progresywnego

Na początku trzeba podliczyć przychód od początku roku narastająco. Następnie trzeba zsumować koszty. Kolejnym krokiem jest odjęcie kosztów od przychodów. Dzięki temu mamy kwotę dochodu.

Kolejnym krokiem może być odliczenie od dochodu straty za ubiegły rok, a także odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne. Następnie zaokrąglamy wynik do pełnych złotówek. W ten sposób otrzymamy dochód, który będzie opodatkowany.

Otrzymany dochód do opodatkowania należy pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku dla progu, do którego należymy. Jeżeli dochód jest niższy od kwoty 85 528 zł, wtedy podstawę opodatkowania trzeba pomnożyć przez 18%. Jeżeli natomiast nasz dochód był większy, wtedy mnożymy kwotę 85 528 zł przez 18%, a nadwyżkę nad tę kwotę przez 32%.
Kolejny krok to odliczenie składek, które zostały zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne, jednak odejmujemy jedynie 7,75% od podstawy, a nie całość.

Od kwoty, którą uzyskamy należy odjąć zaliczki zapłacone na podatek dochodowy w poprzednim roku.
Kolejnym krokiem będzie odliczenie kwoty zmniejszającej podatek.

W ten sposób otrzymamy kwotę, którą musimy zapłacić za poprzedni rok podatkowy w urzędzie skarbowym.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne