Każdy podatnik może przekazać 1% swojego podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego (OPP). Nigdy nie było to takie proste, jak teraz.

Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę e-PIT, dzięki której osoby prywatne nie muszą od tego roku wypełniać i składać zeznania podatkowego samodzielnie. Po zalogowaniu z użyciem danych podatkowych lub profilu zaufanego, można przejrzeć tam gotowy PIT i w wygodny sposób przekazać 1% na wybrany cel.

Wybór OPP i celu szczegółowego
Informacja o możliwości przekazania 1% podatku na OPP jest widoczna zaraz po zalogowaniu do e-PIT, zaś usługa automatycznie wskazuje organizację, która była wybrana w poprzednim roku. Kwota, która zostanie przekazana obliczana jest na podstawie zeznania.

W przypadku osób składających zeznanie podatkowe pierwszy raz, bądź tych, które nie korzystały wcześniej z tej możliwości, można wygodnie wybrać numer KRS z listy i wskazać cel szczegółowy, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Istnieje możliwość zmiany wybranej organizacji bądź celu szczegółowego; w obu przypadkach należy wybrać opcję „”zmieniam organizację””. Jeśli chcemy dokonać zmiany tylko w celu – edytujemy tą informację pozostawiając numer KRS bez zmian. W przypadku, gdy chcemy zmienić wszystkie dane – wybieramy odpowiedni numer KRS z listy i uzupełniamy cel szczegółowy.

Możemy także zdecydować się na przekazanie informacji do beneficjenta albo podjąć decyzję o pozostaniu anonimowym darczyńcą. Niezależnie od wyboru, pieniądze zostaną przekazane do OPP.

Dlaczego cel szczegółowy jest taki ważny?
Jeśli wspomagamy OPP która wspiera różne zbiórki, warto zweryfikować, co należy wpisać w tą pozycję, żeby przekazać pieniądze na wybrany przez nas cel. Szczególnie istotne jest to w przypadku dużych organizacji, takich jak fundacje charytatywne zajmujące się zbiórkami dla wielu osób. Jeżeli nie wskażemy celu szczegółowego, pieniądze zostaną przekazane i fundacja wykorzysta je na realizację swoich zadań statutowych – nie przepadną, ale niekoniecznie trafią tam, gdzie chcemy.

Informacja ta z reguły umieszczona jest w widocznym miejscu koło numeru KRS na stronach bądź ulotkach dotyczących konkretnego celu.

Jak zatwierdzić wybór i sprawdzić dane?
Po uzupełnieniu niezbędnych danych, jeśli przejrzeliśmy wypełniony przez usługę e-PIT formularz i nie mamy do niego zastrzeżeń, możemy zaakceptować i wysłać zeznanie. Oznacza to jednocześnie potwierdzenie wyboru OPP której przekazujemy 1%.
W tym momencie istnieje możliwość pobrania gotowego, wypełnionego formularza PIT jaki został złożony. Można na nim zweryfikować poprawność wprowadzonych danych:

W części J formularza PIT-37:

– pozycja 123 – numer KRS wybranej organizacji
– pozycja 124 – obliczona wartość 1% z kwoty należnego podatku po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy (Przykład: Należny podatek podany w pozycji 113 wynosi 4563 zł, więc 1% z tej kwoty wynosi 45,63 zaś kwota po zaokrągleniu to 45 zł 60 gr).

W części K:

– pozycja 125 – cel szczegółowy.
– pozycja 126 – zgoda na przekazanie beneficjentowi informacji o tym, kto przekazał środki
– pozycja 127 – dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem (np. adres e-mail, telefon)

Dzięki usłudze e-PIT przekazywanie 1% podatku jest prostsze niż kiedykolwiek. Korzystając z tej możliwości pamiętajmy o dokładnym zweryfikowaniu celu szczegółowego, jeżeli zależy nam na wsparciu konkretnej osoby. Jeżeli popełnimy błąd, można złożyć korektę zeznania – w uzasadnieniu podając powód, jeśli uznamy to za słuszne.

Artykuł sponsorowany

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. Należy mieć to na uwadze zapoznając się z treścią.